Wyposażenie Sklepów, Restauracji i Barów
Strona główna1 » Regulamin konkursu
Kategorie
Producenci
Nasze nowości
Stół centralny z półką 2000-2800x700x850 mm spawany

Stół centralny z półką 2000-2800x700x850 mm spawany1 532,58 zł brutto/ szt.1 246,00 zł netto

Worki do pakowania próżniowego K2,5L

Worki do pakowania próżniowego K2,5L98,40 zł78,72 zł brutto/ szt.64,00 zł netto

Frytownica gazowa 700 szer. 400, 2x7L

Frytownica gazowa 700 szer. 400, 2x7L16 819,02 zł13 455,22 zł brutto/ szt.10 939,20 zł netto

Pakowarka próżniowa K 250/150L

Pakowarka próżniowa K 250/150L11 624,73 zł9 299,78 zł brutto/ szt.7 560,80 zł netto

Krajalnica 250-1

Krajalnica 250-12 456,31 zł1 720,77 zł brutto/ szt.1 399,00 zł netto

KONKURS

Napisz hasło reklamujące stronę Gastronomiasklep
pod postem z konkursem na profilu Facebook

Wygraj nagrody o łącznej wartości 300zł

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie (zwanym dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest firma A-Z Gastro Elżbieta Rurynkiewicz, ul. Wiejska 122A, 45-303 Opole, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, Wpis do ewidencji nr 1350/1985, wydany przez Prezydenta Miasta Opola, NIP 754-100-63-02, REGON 530560349 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych imię i nazwisko oraz adres e-mail. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 z 2014r. z późniejszymi zmianami) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników (wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród). Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr16, poz. 93, z późn. zm.). Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest od dnia 8 Kwietnia 2019r. do dnia 22 Kwietnia 2019r. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi na stronie internetowej https://www.facebook.com/gastronomiasklepcompl-1649746401948880/ w nie przekraczalnym terminie do 26 Kwietnia 2019r. poprzez podanie danych (imię, nazwisko) wszystkich osób nagrodzonych w ramach Konkursu.

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być:
 1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski; lub
 2. Osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski – za zgodą przedstawiciela ustawowego, która spełni warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”)
 1. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być członkowie jury, pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. Akceptacja Regulaminu. Uczestnik zapoznał się z regulaminem Konkursu, dostępnym w załączniku na stronie internetowej stronie internetowej Organizatora www.gastronomiasklep.com.pl oraz akceptuje zasady Konkursu.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania nagrody.

 

 1. Konkurs polega na ułożeniu hasła reklamowego i umieszczeniu pod postem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Zwycięzcą zostaje autor najciekawszego hasła promocyjnego, który zebrał największą ilość polubień.
 3. Nagrodą w konkursie jest:

Wartość nagród podana w kwocie brutto

 1. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobą trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 3. Organizator poinformuje drogą mailową zwycięzców konkursu o sposobie odebrania nagrody.

§4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Reklamacja powinna być przesłana na adres siedziby Organizatora nie później niż do dnia 10 maja 2019r. w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą telefoniczną.

§5. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.gastronomiasklep.com.pl. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.


Przejdź do strony głównej
Kontakt

 • Gastronomia Sklep
  ul. Wiejska 122A
  45-303 Opole
 • E-mail:bok@gastronomiasklep.com.pl
 • Telefon797-189-476
 • Godziny działania sklepu
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 
 • LEASING
 • Skąpiec.pl